Nasze linie

Tarachy - Szczuczyn

Tarachy – Szczuczyn

Przystanek
Tarachy
Bęćkowo
Lipnik
Bęćkowo
Gutki
Guty
Adamowo
Szczuczyn, Szkoła Podstawowa
Szczuczyn, pl. Tysiąclecia / Gimnazjum
7:00 (S) 14:06 (S)
7:04 (S) 14:10 (S)
7:08 (S)
7:12 (S) 14:10 (S)
7:13 (S) 14:11 (S)
7:16 (S) 14:14 (S)
7:18 (S) 14:16 (S)
7:23 (S) 14:21 (S)
7:25 (S)

Legenda:

S - kursuje w dni nauki szkolnej