NASZA MISJA

Usługi

Przewóz osób

Wynajem busów i autokarów

Przewóz grup zorganizowanych

Przewozy okolicznościowe

obsługa transportu publicznego

Historia

POCZĄTKI

Kilka autobusów, biuro wielkości niewielkiego pokoju i kawałek dzierżawionego parkingu nieopodal. Tak wyglądały początki firmy Faster, której historia sięga 2009 roku.

Rozwój

OBECNIE

Dziś firma Faster to ponad dwieście autobusów, pięć oddziałów na terenie trzech województw, własne zaplecze techniczne, trzystu pracowników i niezliczone rzesze przewiezionych pasażerów. Pierwotna oferta lokalnych przewozów pasażerskich sukcesywnie poszerzała się o nowe usługi, takie jak: dowóz dzieci do placówek oświatowych, obsługa połączeń miejskich, międzymiastowych i międzynarodowych, wykonywanie transportu użyteczności publicznej. Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty najmu autobusów. Jesteśmy przygotowani do indywidualnej obsługi grup pasażersich, zapewniając komfortowy dojazd na terenie kraju i za granicą. Uprzejmy personel i nowoczesny tabor zapewnią satysfakcję z każdej podróży.

Opis Projektu:

Projekt „: Podniesienie konkurencyjności i rozbudowa oferty usługowej firmy FASTER RADOSŁAW TYPA” Projekt polega na zakupie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w celu zwiększenia poziomu odporności przedsiębiorstwa na ekonomiczne skutki pandemii COVID-19.  W ramach realizacji projektu Wnioskodawca zakupi 2 motory, przyczepę do przewozu sprzętu, crosskart, skuter wodny, samochód dostawczy i stworzy stronę internetową do sprzedaży biletów on-line.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowanie oferty usługowej i udoskonalenie dotychczas świadczonych usług.

Efekty rzeczowe projektu:

  1. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) – 165.000,00 zł
  2. Liczba nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – 7 szt.
  3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (przedsiębiorstwa) – 1 szt.
  4. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 (przedsiębiorstwa) – 1 szt.
  5. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (przedsiębiorstwa) – 1 szt.
  6. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19

– 500.000,00 zł.

  1. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów – 110750,00 zł

Całkowita wartość projektu to  615000,00 zł.